Femz workshops en citygames

Algemene Voorwaarden FEMZ

Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld om vooraf een zo’n duidelijk mogelijk beeld te geven van wat je van ons kunt verwachten indien er onverhoopt wat mis zou gaan. Deze voorwaarden zijn meestal niet plezierig om te lezen maar helaas soms noodzakelijk. Onze algemene voorwaarden zijn branche gerelateerd, deze worden door vrijwel alle aanbieders van uitjes toegepast, met hier en daar een klein verschil.

Mocht er onverhoopt iets misgaan, tussenkomen of voorvallen tijdens een activiteit of vooraf dan wordt er indien mogelijk eerst gekeken of we samen tot een oplossing kunnen komen alvorens we onze algemene voorwaarden zullen toepassen.

Personen 

Het aantal personen dient uiterlijk 2 weken voor de afgesproken activiteit bij ons bekend te zijn (met in achtneming van het minimum aantal van 10 pers, mits vooraf anders is besproken dan geldt dit aantal als minimum ), op basis hiervan wordt het totale bedrag berekend. Indien nodig zenden wij een nieuwe factuur toe.

Betaling

Het factuur bedrag dient uiterlijk 2 weken voor  aanvang van de activiteit betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening.  IBAN: NL85RABO 012.58.84.931 t.n.v. FEMZ o.v.v. factuur nummer en datum. Het is helaas niet mogelijk om de factuur achteraf te betalen.

Afmelding van deelnemers

In principe kunt u wijzigingen in het aantal deelnemers tot 14 dagen voor aanvang kosteloos aan ons doorgeven ( met inachtneming van het minimum aantal van 10 pers.) Hierna is dit helaas niet meer mogelijk.

Annulering van de activiteit

Indien de gehele activiteit binnen 1 maand voor aanvang wordt geannuleerd brengen wij 25% van het totaalbedrag van de boeking in rekening. Indien de activiteit binnen 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd brengen we 50% van het totaalbedrag in rekening. Indien de activiteit binnen 7 dagen voor aanvang wordt geanulleerd brengen wij 100% van het totaal bedrag in rekening. Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele activiteiten en/of reserveringen die wij voor jullie bij onze (horeca) partners hebben onder gebracht.

Normen en waarden

Tijdens de activiteit behoudt FEMZ zich het recht voor de activiteit te beëindigen indien één of meerdere deelnemers zich schuldig maakt of maken aan grof taalgebruik, belediging, diefstal, vernieling etc.

Aansprakelijkheid

FEMZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door FEMZ. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het totaal bedrag van de desbetreffende activiteit.

Arrangementen en consumpties

De, via FEMZ, besproken arrangementen zijn altijd onder voorbehoud van de mogelijkheden bij de gewenste restaurants en andere gelegenheden (horecagelegenheid). Deelnemers van FEMZ dienen zich aan de huisregels van de besproken gelegenheden te houden tijdens hun aanwezigheid aldaar. Drank en eten, welke buiten de arrangementen om, door de deelnemers worden besteld bij de gelegenheden en bij FEMZ, zijn niet inclusief de genoemde en berekende prijzen van de arrangementen en dienen direct en contant bij de betreffende horecagelegenheid of FEMZ te worden afgerekend.